Suomen Moottoriliitto ry:n turvallisuusohjeita MX-radoille
Moottoriratojen turvallisuus on jokaisen harrastajan, radan ylläpitäjän ja tapahtuman järjestäjän asia. Yhteisten pelisäännöt turvaavat niin järjestäjää kuin radalla harjoittelevaa tai kilpailevaa ajajaa. Turvallisuusohjeet on tärkeä sijoittaa sellaiselle paikalle, jossa ne ovat kaikkien nähtävillä. Tässä etiketissä on kirjattuna perusasioita ja turvallisuusohjeita sekä suosituksia radan ylläpitäjille ja harrastajille, jotka harjoittelevat moottoriradalla ohjatusti tai oma-aloitteisesti. Tämän lisäksi radoilla voi olla olemassa omia sääntöjä, joita on noudatettava. Näitä ohjeita voi käyttää soveltavasti myös muiden lajien radoilla.

Yleisiä turvallisuusohjeita
• Kukaan ei harjoittele yksin
• Huolehdi, että sinulla on voimassa oleva vakuutus, joka korvaa moottoriurheilussa tapahtuneet tapaturmat.
• Pidä mukanasi ensiapulaukkua, joka on helposti saatavilla tarvittaessa
• Tullessasi radalle, varmista, että radan aukioloajat sallivat ajamisen
• Tutustu radan sääntöihin, jotka yleensä ovat varikolla, kerhorakennuksessa tai ilmoitustaululla
• Opettele radan säännöt ja toimintaohjeet
• Valvo myös omalta osaltasi, että toiset radankäyttäjät noudattavat sääntöjä. Puutu KOHTELIAASTI asiaan tarvittaessa
• Maksa ratamaksu ennen ajamista
• Käytä aina huoltomattoa moottoripyörän alla varikolla ja huoltotoimenpiteitä tehdessäsi
• Varmista ennen ajamista, että moottoripyörä on kunnossa
• Varmista ennen ajamista, että varusteesi ovat kunnossa
• Varmista, saako varikolla ajaa
• Varmista oikea ajosuunta
• Radalle mennessä katso, ettet aja suoraan toisen kuljettajan eteen
• Tutustu rataan huolellisesti ajamalla hiljaa ensimmäiset kierrokset
• Huomioi muut radalla ajavat
• Edessä ajava valitsee ajolinjan ja perässä ajava huomioi edessä ajavan ajolinjat
• Vältä äkkinäisiä ja ennalta arvaamattomia ajolinjan vaihdoksia
• Tee ohitukset varovaisuutta noudattaen
• Jos sinut ohitetaan, pysy omalla ajolinjallasi
• Aja omien taitojesi ja kuntosi mukaisesti
• Keskity ajamiseen ja varaudu muuttuviin tilanteisiin, joku saattaa olla kaatuneena radalla
• Radalla ei saa pysähtyä, pysähdy ainoastaan radan ulkopuolelle turvalliseen paikkaan
• Poistuessasi radalta, siirry hyvissä ajoin radan reunaan poistumiskohdan puolelle, hiljennä vauhtia ja nosta käsi ylös poistumisen merkiksi

Jos kaadut tai joudut pysähtymään radalla sellaiseen kohtaan, jossa perässä ajavat eivät näe sinua, esim. hyppyrin alle:
1. Jätä moottoripyörä radalle ja mene itse välittömästi radan ulkopuolelle
2. Mene varoittamaan perässä ajavia
3. Pysäytä toinen kuljettaja pysäyttämään muut perässä ajavat siihen asti, kunnes saat moottoripyörän pois radalta
Jos kaadut radan kohtaan, mihin perässä ajavilla on jo kauempaa hyvä näkyvyys:
1. Varmista, että perässä ajavat näkevät sinut riittävän ajoissa.
2. Käynnistä moottoripyörä ja siirry radan ulkopuolelle suorittamaan mahdollisia moottoripyörän ja varusteiden tarkastuksia, korjauksia jne.
3. Jos moottoripyörä ei käynnisty välittömästi, työnnä se radan ulkopuolelle

Valmentajalle, ohjaajalle ja tapahtuman järjestäjälle
• Yksi ohjaaja hallitsee turvallisesti enintään noin 10-12 hengen ryhmän. Jos lapsia /valmennettavia on enemmän, myös ohjaajia pitää olla enemmän. Radalla tilanne on erityisen tärkeä ja valvovia silmiä pitää aina olla riittävästi!!
• Varmista etukäteen sekä treenialueen, tilan että välineiden turvallisuus. Käy läpi vaikeat paikat etukäteen ajajien kanssa
• Rata tarkastetaan aina ennen harjoituksia. Ensimmäinen kierros ajetaan aina suurta varovaisuutta noudattaen!
• Pyydä mukaan riittävästi avustajia esim. lippumiehiksi ja valvomaan turvallisuutta
• Sijoita lippumiehet oikein ja varmista lippumiesten koulutus. Materiaali on saatavilla SML:n verkkosivuilta www.moottoriliitto.fi
• Varmista että myös ajajat tuntevat viralliset merkinannot (liput).
• Huolehdi, että ensiapuvälineet ovat saatavilla ja tiedät mitä tapaturman sattuessa teet.
• Valvo radan tapahtumia ja puutu toimintaan (keskeytä ajaminen) tarvittaessa
• Järjestä ajajakokous ennen tapahtuman tai harjoitusten alkua ja käy läpi tarvittavat turvallisuusohjeet ja radan säännöt
• Junioreiden vanhempien ja harrastajien kanssa on hyvä keskustella heidän roolistaan ja ryhmän toimintaa tukevista tehtävistä, kuten lippumiestehtävistä
• Varmista, että lähistöllä on puhelin ja tarvittavat hätänumerot on kirjattu selvästi paikkaan, josta ne löytyvät helposti. (muista 112)
• Ensiavun tulee olla saatavilla nopeasti ja paikalla on hyvä olla ensiapukoulu-tuksen käyneitä henkilöitä
• Tarvittaessa keskustele paikkakunnan ensiapupäivystyksen kanssa
• Radalle päästettävien ajoneuvojen tekninen kunto on oltava hyvä. -->tarvittaessa vanhempien kouluttaminen
• Ajajien varusteet oltava kunnossa ja riittävän laadukkaita--> tarvittaessa vanhempien kouluttaminen
• Keskustelemalla, perustelemalla ja olemalla ystävällinen löydät varmimmin hyvän tiimin moottoriratatoiminnan tueksi!

Ratoihin liittyvissä asioissa voit aina ottaa yhteyttä joko rataa ylläpitävään moottorikerhoon/ratayhtiöön tai suoraan SML:n toimistolle.

Lisätietoja: Suomen Moottoriliitto ry
Radiokatu 20
00093 VALO
puh: 0207 789 960
e-mail: office@moottoriliitto.fi